Pola Nadziei

SPOTKAJMY SIĘ NA POLACH NADZIEI

„Pola Nadziei” to program skierowany do wszystkich, którzy chcą pomóc ludziom chorym na raka. Odbywa się on każdego roku w dwóch częściach. Jesienią sadzimy cebulki żonkili – to one właśnie tworzą Pola Nadziei. Wiosną, gdy zaczynają kwitnąć, rozpoczyna się druga część akcji, która obejmuje m.in. kwesty na rzecz osób chorych na raka, koncerty charytatywne oraz akcje medialne i edukacyjne.

Początki

Pomysł zasadzenia żonkilowych „Pól Nadziei” narodził się w Edynburgu wśród członków brytyjskiej organizacji Maria Curie Cancer Care. W Polsce został on zainicjowany w 1997 roku przez krakowskie Hospicjum św. Łazarza, z czasem do akcji włączyły się inne hospicja. Symbolem programu jest żonkil – kwiat nadziei, będący wyrazem naszej solidarności z terminalnie chorymi.

Sadząc Pola Nadziei, myślimy w sposób szczególnie właśnie o nich. To ci chorzy, co do których wiadomo, że w najbliższym czasie umrą. Medycyna orzekła, że nic się już nie da zrobić. Większość tych osób to umierający na raka. O jakiej więc nadziei mówimy w ich przypadku?

To nie jest nadzieja każąca wierzyć w to, że chorzy odzyskają zdrowie fizyczne. Żonkilowe pola mają przypomnieć, że życie ziemskie tych chorych – choć już krótkie – jest życiem w pełni, tak jak każdego innego. To nadzieja, że zarówno chorzy, jak i my, potrafimy to dostrzec i zrozumieć. Nadzieja na to, że w tych trudnych chwilach życia chorzy nie będą sami. Taki jest cel przyświecający powstającym na całym świecie hospicjom. Dostrzec wartość życia ludzkiego w każdym, szczególnie w chorych zbliżających się do kresu swych dni.

Żorskie pola żonkilowe

Wkrótce po powstaniu, już w sierpniu 2003 roku, na corocznym spotkaniu uczestników programu, żorskie Stowarzyszenie zgłosiło chęć uczestnictwa w kampanii Pola Nadziei 2003/2004. Wiązało się to z ogromnym wyzwaniem organizacyjnym dla dopiero co rozpoczynającego pracę „Hospicjum im. Jana Pawła II”. Już w pierwszym roku programu udało się w akcji wiosennej zorganizować aż trzy duże wydarzenia artystyczne, podczas których zbierano pieniądze na rzecz osób terminalnie chorych. W roku 2008 zasadzimy pola żonkili już po raz szósty. Rosną zawsze przy wielu szkołach, placówkach, tradycyjnie również w jeden jesienny dzień przedstawiciele Stowarzyszenia sadzą je wspólnie z władzami miasta i uczniami żorskich szkół.

Przez pięć lat trwania programu wydarzyło się bardzo wiele. Wiele osób poświeciło swój czas, by pomóc w organizacji kolejnych wydarzeń. Koordynatorem programu przez pierwsze trzy lata była Aneta Antosiak, a przez dwa kolejne Ilona Ratajczak. Wiele osób wrzucało swoje pieniądze do puszek ustawionych w różnych punktach naszego miasta. Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom z tych lat.

Pola Nadziei 2003/2004

Przed rozpoczęciem wiosennej części uczniowie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym „Żonkil – kwiatem nadziei” (prace osób nagrodzonych zostały zamieszczone w kalendarzu na rok 2004). Jedna z prac, autorstwa Darii Gojny, została umieszczona na plakatach promujących akcję. Wiosenna część rozpoczęła się akcją Dzień Żonkila, która stała się stałym elementem żorskiego programu (z pomysłu na tę akcję, zakończoną przemarszem uczniów z żonkilami, skorzystały wkrótce inne ośrodki hospicyjne). Osobą organizującą corocznie Dzień Żonkila oraz koordynującą współpracę ze szkołami w ramach Pól Nadziei była Ilona Ratajczak.

Akcja objęła przedszkola i szkoły żorskie. Opiekunowie grup z poszczególnych placówek edukacyjnych otrzymali pakiety – programy edukacyjne przygotowane przez Ilonę Ratajczak, szerzące ideę hospicjum i wolontariatu. Przedszkola otrzymały program „W krainie żonkila”; szkoły podstawowe – „Siewcy nadziei” oraz szkoły ponadgimnazjalne – „Trudna nadzieja”. Korzystając z nich, zgłoszone placówki przygotowały prezentacje związane z ideą wolontariatu i hospicjum.

Dzień Żonkila był czasem spotkania przedszkolaków i uczniów z żorskich ośrodków. W roku 2004 spotkali się oni 22 marca przy Górnej Bramie, skąd przemaszerowali na żorski Rynek. Następnie w MOK-u zostały przedstawione przygotowane prezentacje, wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Żory pod kierownictwem Mirosławy Kieloch. Rozdano nagrody laureatom konkursu plastycznego „Żonkil – kwiatem nadziei”.

Kolejnym wydarzeniem był koncert Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach (18 kwietnia). On również wpisał się na stałe w program żorskich Pół Nadziei (od 2006 roku jest to wspólny koncert z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia). Uczniowie wystąpili pod dyrekcją Zofii Mańki – Błaszczyk oraz Michała Pradeli. W trakcie koncertu odbyła się również aukcja prac plastycznych (laureatów konkursu).

A z kolei 15 maja Spektakl „Gospodarstwo” na podstawie komedii Jarosława Iwaszkiewicza (Teatr Wyobraźni z Niedobczyc) i Recital Agaty Gruszki w sali MOK-u zakończyły pierwszą edycję programu w Żorach.

Pola Nadziei 2004/2005

Jesienią zasadziliśmy w Żorach po raz drugi żonkilowe Pola Nadziei. Wiele osób włączyło się z sercem do tej akcji. Cebulki (już 3200 sztuk!) sadziły władze naszego miasta, starsi i młodsi uczniowie, przedszkolaki, ośrodki zdrowia…

Po raz kolejny żorskie szkoły otrzymały programy edukacyjne. Jednocześnie został ogłoszony konkurs plastyczny „Radością jestem…” Rozpoczęcie wiosennej części miało miejsce 21 marca podczas Dnia Żonkila. Wprawdzie żonkile do tego dnia nie zdążyły zakwitnąć, ale dzieci i młodzież własnoręcznie przygotowały kwiaty, które wręczały osobom napotkanym podczas marszu. Po dotarciu do MOK-u uczniowie obejrzeli prezentacje związane z ideą wolontariatu i hospicjum, przygotowane przez żorskie placówki. Wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Żory oraz zespół „Fortissimo”.

Po raz drugi odbył się również koncert Koncert Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia (10 kwietnia 2005 roku). Artyści zadedykowali go Janowi Pawłowi II. Solistom towarzyszyła Orkiestra Kameralna Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod dyrekcją Zofii Mańki-Błaszczyk.

Z kolei 18 maja w Kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Filipa i Jakuba odbył się urodzinowy wieczór słowno – muzyczny W hołdzie Janowi Pawłowi II. Podczas wieczoru wystąpiła młodzież żorska. Przypomnieliśmy sobie najbardziej wzruszające i ważne momenty papieskich pielgrzymek do Polski, wysłuchaliśmy pieśni w wykonaniu młodzieży.

A już 22 mają w Klubie Rebus obyło się spotkanie teatralno-muzyczne. Na rzecz hospicjum wystąpiła młoda śpiewaczka Elżbieta Kolorz. Obejrzeliśmy również występy teatralne młodych i utalentowanych aktorów (Teatr Marmat: collage tekstów „Kobieta przed lustrem”, TAKISOBIETEATR: „Emigranci” Sławomira Mrożka).

W ramach uroczystego zakończenia (29 maja) wystąpił Koncert Zespołu Kameralistów Miasta Mysłowice PRO ARTE ET MUSICA pod dyrekcją Przemysława Salomońskiego. Jako solistkę usłyszeliśmy Dagmarę Świtacz (sopran).

Pola Nadziei 2005/2006

Na początku października zasadziliśmy już 6000 cebulek żonkili! W ciągu roku szkolnego szkoły i przedszkola ponownie realizowały programy edukacyjne. Jednocześnie został ogłoszony konkurs plastyczny „Sceny z życia Jana Pawła II”

Laureatów poznaliśmy podczas kolejnego Dnia Żonkila (20 marca). W MOK-u dla uczniów wystąpili tym razem: Anna Piotrowska, jak również zespół Calipsso z Jastrzębia-Bzia pod kierunkiem Mariusza Stencla. 20 kwietnia odbył się koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żorach. 20 maja, podczas zakończenia Pól Nadziei obejrzeliśmy spektakl „Jeśli kochasz, czas zawsze odnajdziesz” przygotowany przez Urszulę Damis i Anetę Antosiak na podstawie tekstów ks. Jana Twardowskiego, w wykonaniu uczniów i absolwentów Gimnazjum Nr 8.

Pola Nadziei 2006/2007

Jesienią zasadziliśmy 3200 cebulek żonkili. Przed rozpoczęciem części wiosennej uczniowie mogli wziąć udział w konkursie poetyckim „Promuję zdrowy styl życia i pomagam chorym”.

19 marca odbył się tradycyjny Dzień Żonkila. Po przemarszu przez Rynek uczniowie mieli możliwość obejrzeć w MOK-u spektakl „Oskar i Pani Róża”, przygotowany przez ich kolegów z Gimnazjum nr 6. 29 kwietnia odbył się również tradycyjny już koncert uczniów i nauczycieli żorskiej Szkoły Muzycznej. Podczas uroczystego zakończenia wystąpił z kolei zespół kameralny „Santarello” z Katowic.

Pola Nadziei 2007/2008

Na żonkilowych polach pojawiło się w tym roku 10.000 cebulek. Kolejna edycja konkursu dla uczniów dotyczyła stworzenia prezentacji multimedialnej „Jak pomagam hospicjum”. Z kolei na wiosnę po raz piąty w Dniu Żonkila (tym razem 16 kwietnia) przez Rynek Żor przemaszerowała fala przedszkolaków i uczniów z żonkilami w dłoniach. W MOK-u wystąpili dla nich: zespół „Fortissimo” pod kierownictwem Ewy Dyrdy i zespół taneczny „Taka kropa” pod kierownictwem Barbara Wołczyk, oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Osin pod kierownictwem Beaty Tokarz w przedstawieniu „Jak dbamy o zdrowie?”.

Kolejne Pola Nadziei przekwitły. Ale nie znika nasza nadzieja, że pomożemy chorym. Dlatego w tym roku po raz kolejny nasze dłonie zanurzą w ziemi następne cebulki żonkili. Niech będą zasiewem naszego wsparcia dla osób chorych.

Aneta Antosiak

Pola Nadziei 2008/2009

VI Kampania „Pola Nadziei” zakończona. Ogólnopolskie podsumowanie odbyło się w Hospicjum im św. Łazarza w Krakowie w dniach 26-27 czerwca 2009r. Żorskie Pola Nadziei tak jak w całej Polsce przebiegały w dwóch częściach – jesiennej, podczas której w dniu 29.10.2008r. odbyło się miejskie sadzenie żonkili, oraz części wiosennej, gdzie nastąpiło uroczyste podsumowanie.

Działania związane z Kampanią rozpoczęły się spotkaniem z koordynatorami, podczas którego przedstawiono plan działania. Ogłoszono konkursy: na plakat „Moje Pola Nadziei”, i na nalepkę „Żonkilowe Pola Nadziei”, oraz „Żonkilową rabatkę” na najlepszą kompozycję rabatki przy swojej placówce.

Część wiosenna Kampanii zakończyła się dn. 30.04.2009 r. żonkilowym korowodem po ulicach naszego miasta, z udziałem władz miasta, przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół oraz wolontariuszy. Korowód prowadziły Żorskie Mażoretki przy akompaniamencie orkiestry dętej. Wolontariusze rozdawali ulotki hospicyjne i żonkile. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów odbyło się w „Kinie na Starówce” w Żorach. Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Tischnera, Anna Tomecka, piosenką Czesława Niemena „Dziwny ten świat” rozpoczęła część artystyczną. Mogliśmy zobaczyć występy młodych aktorów Szkoły Podstawowej nr 15, w przedstawieniu „Diabełek” wystawionym przez kabaret „Bez Suflera”, pod kierunkiem pani Renaty Pietrykowskiej Cisek, oraz współczesną bajkę pod cynicznym tytułem „Szkoda Babci” przygotowaną przez panią Kazimierę Sochę. Na zakończenie usłyszeliśmy zespół „Crescendo” z Gimnazjum nr 2, prowadzony przez panią Joannę Maryniak, który swój występ zadedykował wszystkim biorącym udział w kończącej się kampanii.

You must be logged in to post a comment.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress